Daktuin „Verblijfsdak“
Oplossing 2 (met natuurlijke drainage-bufferlaag): 0 - 5°

Kenmerken

 • Meerlaagse opbouw met natuurlijke drainage-bufferlaag Perl.
 • Intensieve begroeiing.
 • Nieuw woon- en werkomgeving.
 • Vaste planten, heesters, gazon, plantenbakken, terras
 • Bewatering ondergronds waterpeil mogelijk
 • Urban Farming, dakmoestuin, dakakker
 • Geschikt voor omkeerdaken
Gewicht320-680 kg/m² of 3,2-6,8 kN/m² * 
Systeem dikte260-470 mm
Dakhelling0 – 5° (0 – 9 %)
Vegetatievaste planten, heesters, gazon
Waterretentie70-95 %
AfvoercoëfficiëntCs = 0,2
Waterbufferingca. 110-160 l/m²
Biodiversiteit
Onderhoud
Kostenfactor
*Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie.

Substraatlaag i (230 – 330 mm)Bij gazon R (200 mm)

 • Op de drainage-bufferlaag en vegetatie afgestemd substraat met een hoge waterbuffering en waterafvoercapaciteit.
 • Download Productblad

Filterlaag 105

Drainage-bufferlaag Perl 8/16 (60 mm)

 • Snelle en gegarandeerde afvoer van overtollig water
 • Bewatering ondergronds waterpeil mogelijk
 • Hoge buffering van water
 • Altijd in combinatie met Triangel drainageprofiel
 • Download Productblad

Triangel-combi-schacht TKS Plus
Triangel-afwateringsprofiel WLP Plus

Bescherm-absorptielaag RMS 500

 • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag).
 • Waterbuffering
 • Download Productblad