Daktuin „Verblijfsdak“
Oplossing 1 (met drainage-bufferlaag): 0-5°

Kenmerken

 • Meerlaagse opbouw met drainage-bufferlaag FKD
 • Intensieve begroeiing
 • Nieuw woon- en werkomgeving
 • Vaste planten, heesters, gazon, plantenbakken, terras
 • Bewatering noodzakelijk
 • Urban Farming, dakmoestuin, dakakker
 • Geschikt voor omkeerdaken
Gewicht 320-680 kg/m² of 3,2-6,8 kN/m² * 
Systeemdikte 260-470 mm
Dakhelling 0–5° (0–9 %)
Vegetatie vaste planten, heesters, gazon
Waterretentie 70-95 %
Afvoercoëfficiënt

Cs = 0,2

Waterbuffering ca. 110-160 l/m²
Biodiversiteit
Onderhoud
* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie

Substraatlaag i (230 – 330 mm)
Bij gazon R (200 mm)

 • Op de drainage-bufferlaag en vegetatie afgestemd substraat met een hoge waterbuffering en waterafvoercapaciteit
 • Download Productblad

Filterlaag FIL 105

Drainage-bufferlaag FKD 60 BO (60 mm)

 • Snelle en gegarandeerde afvoer van overtollig water
 • Voorkomt verzadiging bij plasvorming
 • Hoge buffering van water
 • Afvullen met Perl 8/16
 • Download Productblad

Triangel-combi-schacht TKS Plus
(niet in tekening opgenomen)

 • HWA altijd bereikbaar
 • Verschillende hoogtes v.a. 200 mm
 • Ontwatering via zij- en bovenkant
 • Download Productblad

Bescherm-absorptielaag RMS 500

 • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)
 • Waterbuffering
 • Download Productblad