Dakbegroeiing „Retentiedak“
Meander FKM 60

Kenmerken

 • Meanderende afvoer van regenwater
 • Enorme vermindering piekafvoer
 • Toe te passen met extensieve begroeiing
 • Tevens 14,5 l/m² permanente berging  in de FKM 60
Gewicht * v.a. 120 - 140 kg/m² of 1,2 - 1,4 kN/m² 
Systeemdikte 120 mm
Dakhelling 0-5° (0-9 %)
Vegetatie Sedum (grassen en kruiden)
Waterretentie

≥ 70 %

Afvoercoëfficiënt Cs = 0,05-017
Waterbuffering ca. 38 - 53 l/m² tijdelijk
Afvoersnelheid** 15 - 51 l/s x ha 
Biodiversiteit
Onderhoud
* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie.
** Bepaald op FLL-Afvoertest bij 15 minuten piekbui r(15) = 300 l/s x ha.

Sedumvegetatie (evt. aangevuld met zaaigoed EKR)

 • Zaaimethode met speciaal kiem-substraat en gecoördineerd zaaimengsel EKR, bestaande uit vele kruiden (en grassen op aanvraag) en Sedumscheuten in verschillende soorten
 • Download Produktblad Zaaigoed EKR

Substraatlaag E (60 mm)*

Controleschacht TKS Plus
(niet in tekening opgenomen)

 • HWA altijd bereikbaar
 • Verschillende hoogtes v.a. 100 mm
 • Ontwatering via zij- en bovenkant
 • Download Productblad

Filterlaag FIL 105

Drainage-bufferlaag Meander FKM 60 (60 mm)

 • Sterke afvoervertraging tijdens piekbuien
 • Voorkomt waterstuwing bij langere afvoerlengte
 • Ook permanente buffering in de Meander FKM 60
 • Download Productblad

  Bescherm-absorptielaag RMS 300

  • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)
  • Waterbuffering
  • Bij een omkeerdak dient men het damp-openvlies type RS toe te passen in plaats van de RMS
  • Download Productblad