Dakbegroeiing „Retentiedak“
Meander FKM 60

Kenmerken

 • Systemen ter vermindering wateroverlast bij piekbuien
 • Hoge reductie van afvoer en infiltratie
 • Afvoercoëfficiënt C (volgens FLL): 0,17 bij 1° afschot
 • Waterbuffering en vertraging
 • Blue Roof, polder op het dak
Gewicht *va. 120 - 140 kg/m² of 1,2 - 1,4 kN/m² 
Systeem dikte120 mm
Dakhelling0-5° (0-9 %)
VegetatieSedum (grassen en kruiden)
Waterretentie

≥ 70 %

AfvoercoëfficiëntCs = 0,05-017
Waterbufferingca. 38 - 53 l/m² tijdelijk
Afvoersnelheid**15 - 51 l/s x ha 
Biodiversiteit
Onderhoud
Kostenfactor

*Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie.
**Bepaald op FLL-Afvoertest bij 15 minuten piekbui r(15) = 300 l/s x ha.

Sedumvegetatie
(e.v.t. aangevuld met zaadgoed EKR)

 • Zaadmethode met speciaal kiem-substraat en gecoördineerd zaadmengsel EKR, bestaande uit vele kruiden (en grassen op aanvraag) en sedumscheuten in verschillende soorten
 • Download Produktblad Zaaigoed EKR

Substraatlaag E (60 mm)*

Controleschacht TKS Plus
(niet in tekening opgenomen)

 • HWA altijd bereikbaar
 • Verschillende hoogtes va. 10 cm
 • Ontwatering via zij- en bovenkant
 • Download Productblad

Filterlaag FIL 105

Drainage-bufferlaag Meander FKM 60 (60 mm)

 • Sterke afvoervertraging tijdens piekbuien
 • Voorkomt waterstuwing bij langere afvoerlengte
 • Ook permanente buffering in de Meander FKM 60
 • Download Productblad

  Bescherm-absorptielaag RMS 300

  • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)
  • Waterbuffering
  • Bij een omkeerdak dient men het damp-openvlies type RS toe te passen in plaats van de RMS
  • Download Productblad