Dakbegroeiing „Natuurdak“
Oplossing 1 (met drainage-bufferlaag): 0-5°

Kenmerken

 • Meerlaagse opbouw met drainage-bufferlaag
 • Dikkere opbouw voor variatie in flora en fauna
 • Biodiversiteit door verschillende bloemen
 • Nieuwe leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en insecten
 • Veel variatie in bloeitijd en bloeikleur
 • Volledig recyclebare materialen
 • Extensieve en intensieve opbouw mogelijk
 • Geschikt voor omkeerdaken vanwege de zwaardere opbouw
Gewicht * 100-300 kg/m² of 1,0-3,0 kN/m² 
Systeemdikte 100-250 mm
Dakhelling 0-5° (0-9 %)
Vegetatie Sedum-grassen-kruiden-vaste planten
Waterretentie 60 - 70 %
Afvoercoëfficiënt ** C= 0,56 - 0,27
Waterbuffering ca. 30 - 80 l/m²
Afvoersnelheid *** 81-168 l/s x ha
Biodiversiteit
Onderhoud
* Afhankelijk van de permanente belasting kan het Optigrün substraat type Licht of type Zwaar toegepast worden.
** Bepaald bij 0 en 2 % afschot op basis van de FLL-aanbeveling.
*** Bepaald op FLL-afvoertest bij 15 minuten piekbui r(15) = 300 l/s x ha
   

Vegetatielaag Sedum-grassen-kruiden pluggen
(alternatief zaaigoed of hydroseeding

 • Afgestemde soortensamenstelling bestaande uit vele soorten kruiden, grassen en Sedum in meerdere soorten
 • Vaste planten voorbegroeid in dakondergrond
 • Download Produktblad Zaaigoed EKR

Substraatlaag E (60-200 mm)

 • Meerlaagse extensieve opbouw met afgestemd substraat met hoge waterbuffering. Aanheuveling tot 200 mm is mogelijk voor meer biodiversiteit.
 • Des te dikker het substraat des te groter de variatie aan vegetatie en biodiversiteit
 • Ideaal voor de meeste grassen en kruiden is 80-120 mm substraatdikte
 • Download Productblad

Controleschacht TKS Plus
(niet in tekening opgenomen)

 • HWA altijd bereikbaar
 • Verschillende hoogtes v.a. 100 mm
 • Ontwatering via zij- en bovenkant
 • Download Productblad

Filterlaag FIL 105

Drainage-bufferlaag FKD 40 (40 mm)

 • Snelle en gegarandeerde afvoer van overtollig water
 • Voorkomt verzadiging bij plasvorming
 • Hoge buffering van water
 • Download Productblad

Bescherm-absorptielaag RMS 300

 • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)
 • Waterbuffering
 • Bij een omkeerdak dient men het damp-openvlies type RS toe te passen in plaats van de RMS
 • Download Productblad