Dakbegroeiing „Lichtgewicht Dak“
Oplossing 1: 0-5°

Kenmerken

 • Extreem lichte opbouw
 • Duurzaam door gebruik van echt substraat
 • Windbestendige opbouw
 • Direct volgroeid
 • Niet geschikt voor omkeerdak of losliggende dakbedekking
Gewicht * 58 kg/m² of 0,58 kN/m² *
Systeemdikte 50 mm
Dakhelling 0 - 5° (0 - 9 %)
Vegetatie Mos-Sedum
Waterretentie 40 - 50 %
Afvoercoëfficiënt ** C= 0,63 - 0,65
Waterbuffering ca. 18 l/m²
Biodiversiteit
Onderhoud
* Gewichten zijn in waterverzadigde toestand. Drooggewicht is ca. 50 – 60 % daarvan.
** Bepaald bij 0 en 2 % afschot op basis van de FLL-aanbeveling.

Vegetatielaag SM/G 20 (sedummatten)

 • Voorgekweekte Sedumvegetatiemat
 • Direct volgroeid en windbestendig
 • Met afbreekbare drager
 • Productgegevens: Vegetatielaag

Substraatlaag L 30 l/m²

Controleschacht LD

 • Eenvoudige controle van de HWA
 • Aanbrengen bovenop de FKD 25

Drainage-bufferlaag FKD 25 (25 mm)

 • Snelle afvoer van water
 • Voorkomt schade door stilstaand of stuwend water
 • Geen filterlaag noodzakelijk door innovatieve vorm
 • Waterbuffering
 • Download Productblad

Bescherm-absorptielaag 300

 • Beschermt de dakbedekking tegen beschadigingen
 • Waterbuffering
 • Bij omkeerdaken dient men een damp-openvlies RSV toe te passen
 • Productgegevens: Bescherm-absorptielaag 300