Dakbegroeiing „Hellend Dak“
5-15° (zonder schuifbeveiliging)

Kenmerken

 • Speciaal voor daken met een maximale helling van 15 graden
 • Bij langere afvoerlengte dan 6 m. alsnog schuifbeveiliging nodig
 • Vanaf 40 mm substraat toepasbaar met Sedummatten
 • Niet geschikt voor losliggende dakbedekking
Gewicht * v.a. ca. 100 kg/m² of >1,0 kN/m²
Systeemdikte v.a. 80  mm
Dakhelling 5-15° (9-27 %)
Vegetatie Sedum (grassen, kruiden)
Waterretentie 40-60 %
Afvoercoëfficiënt C= 0,4-0,6
Waterbuffering v.a. 30 l/m²
Biodiversiteit
Onderhoud
* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie
** Bij een PVC dakbedekking is een schuifbeveiliging vanaf 10° noodzakelijk.

Vegetatielaag SM/G 20 (Sedummatten)

 • Voorgekweekte Sedumvegetatiemat
 • Direct volgroeid en windbestendig
 • Met afbreekbare drager
 • Download Productblad

Substraatlaag E (60 tot 100 mm)

 • Extensieve opbouw met afgestemd substraat
 • Dikte afstemmen op hellingslengte, plantensoorten
 • Hoge waterbuffering
 • Download Productblad

Drainage-bufferlaag SSV 800

 • Speciaal drainerend en watervasthoudend vlies
 • Toepasbaar enkel vanaf 5º helling
 • Download Productblad