Daktuin „Dakpark“
Oplossing 2 (met natuurlijke drainage-bufferlaag): 0°

Kenmerken

 • Meerlaagse opbouw met natuurlijk drainage-bufferlaag.
 • Laag gewicht t.o.v. gebruik gebiedseigen grond
 • Echte daklandschappen met bomen en lanen
 • Duurzame inrichting van ondergrondse parking
 • Niet geschikt voor omkeerdaken
 • Met permanente waterpeil in drainage-bufferlaag
Gewicht *530-1.300 kg/m² of 5,3-13,0 kN/m²
Systeem dikte420 – 1000 mm
Dakhelling0° (0 %)
Vegetatievaste planten, heesters, bomen, gazon
Waterretentie95-99 %
AfvoercoëfficiëntCs = 0,2-0,1
Waterbufferingca. 180-320 l/m²
Biodiversiteit
Onderhoud
Kostenfactor
*Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie.

Substraatlaag i (250 – 350 mm)
Bij gazon R (min. 150mm)

Substraatlaag U (290 – 690 mm)

 • Ondersubstraat voor goede doorworteling
 • Bij dikkere substraatlagen dient er onder het intensieve substraat type i een minder intensief substraat te worden aangebracht met weinig organische bestanddelen om verrotting en verzadiging onder in het pakket te voorkomen
 • Download Productblad

Filterlaag FIL 105

Drainage-bufferlaag Perl 8/16 (120 mm)

 • Snelle en gegarandeerde afvoer van overtollig water
 • Bewatering ondergronds waterpeil mogelijk
 • Hoge buffering van water
 • Altijd in combinatie met Triangel drainageprofiel
 • Download Productblad

Triangel-combi-schacht TKS Plus
Triangel-afwateringsprofiel WLP Plus

Bescherm-absorptielaag RMS 900

 • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag).
 • Waterbuffering
 • Download Productblad