Daktuin „Dakpark“
Oplossing 1 (met drainage-bufferlaag): 0-5°

Kenmerken

 • Meerlaagse opbouw met drainage-bufferlaag
 • Laag gewicht t.o.v. gebruik gebiedseigen grond
 • Echte daklandschappen met bomen en lanen
 • Duurzame inrichting van ondergrondse parking
 • Ook geschikt voor omkeerdaken
Gewicht 530-1.300 kg/m² of 5,3-13,0 kN/m²*
Systeemdikte 420 – 1000 mm
Dakhelling 0-5° (0-9 %)
Vegetatie Vaste planten, heesters, bomen, gazon
Waterretentie 95-99 %
Afvoercoëfficiënt Cs= 0,2-0,1
Waterbuffering ca. 180-320 l/m²
Biodiversiteit
Onderhoud
* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie.

Substraatlaag i (250 – 400 mm)
Bij gazon R (200 – 300 mm)

Substraatlaag U (100 – 690 mm)

 • Ondersubstraat voor goede doorworteling
 • Bij dikkere substraatlagen dient er onder het intensieve substraat type i een minder intensief substraat te worden aangebracht met weinig organische bestanddelen, om verrotting en verzadiging onder in het pakket te voorkomen
 • Download Productblad

Filterlaag FIL 105

Triangel-combi-schacht TKS Plus
(niet in tekening opgenomen)

 • HWA altijd bereikbaar
 • Verschillende hoogtes v.a. 500 mm
 • Ontwatering via zij- en bovenkant
 • Download Productblad

Drainage-bufferlaag FKD 60 BO (60 mm)

 • Snelle en gegarandeerde afvoer van overtollig water
 • Voorkomt verzadiging bij plasvorming
 • Hoge buffering van water
 • Afvullen met Perl 8/16
 • Download Productblad

Bescherm-absorptielaag RMS 900

 • Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)
 • Waterbuffering
 • Download Productblad