Opleiding en kennisdelen staat centraal in het Optigroen partnerverband

Op in totaal tien interne seminars zijn van januari tot en met maart dit jaar ongeveer 300 vakspecialisten van het samenwerkings­verband van Optigroen-partners van de nieuwste methoden en technieken van het begroenen van bouwwerken op de hoogte gebracht. Hierbij zijn zij bijgeschoold over nieuwe product- en systeemoplossingen en ook over wijzigingen in wet- en regelgeving geïnformeerd. Alleen met een dergelijke aanpak kunnen faalkansen verkleint worden vanaf de tekentafel tot en met de oplevering.

Het Optigroen-bijscholingsprogramma staat onder verantwoordelijkheid van Peter Küsters (manager techniek). De aanpak is onderverdeeld in verschillende bijscholingscomponenten zoals basis-, voorman-, verdiepings- en professional-seminars. Op deze manier wordt ingespeeld op de eisen van de verschillende doelgroepen binnen een onderneming. Highlight van de reeks bijscholings-events was de conferentie voor leidinggevende en directeur-eigenaren. Deze heeft dit jaar in Dortmund plaatsgehad en hieraan hebben meer dan 130 personen deelgenomen. Het Optigroen-samenwerkings­verband, dat uit meer dan 130 Optigroen-partnerbedrijven bestaat, kon vorig jaar wederom een groei in de omzet realiseren en de toekomst met optimisme tegemoet. Afgezien van het partnersamen­werkings­verband met de bijgeschoolde partnerbedrijven die in heel Europa op vakkundige wijze dak- en gevelbegroeiingen realiseren en onderhouden, vormen beproefde systeemoplossingen, innovaties en een groot aantal service-diensten voor opdrachtgevers in de bouw en ontwerpers de basis van het succes. Tijdens de conferentie in Dortmund werden partnerbedrijven voor hun jarenlange samenwerking en voor hun bijdragen aan de omzet in het zonnetje gezet en werd aan hen door Optigrün-directeur Uwe Harzmann de Optigrün-award overhandigd. Bovendien vond de verkiezing van het Optigrün-Dak van het jaar 2016 plaats. Winnaar hierbij werd de schitterende intensieve daktuin met een bijzonde beplantingsconcept van het Joseph-Pschorr-huis in München de winnaar, die door partnerbedrijf Haderstorfer is gerealiseerd.

Zie voor meer informatie over het samenwerkingsverband van Optigroen-partners en de mogelijkheid om partnerbedrijf te worden: www.optigroen.nl

Foto's

Foto 1: De deelnemers van de conferentie van Optigroen van 2016 in Dortmund
Foto 2: Impressie van de conferentie – in totaal zijn bijna 300 personen bijgeschoold op het gebied van dak- en gevelbegroeiing
Foto 3: Trotse prijswinnaars
(v.l.n.r.): Florian Steiner, Gerd Vogt, Uwe Harzmann, Marcel Nador
 

Graag met fotorechtaanduiding "Optigrün". Bedankt.