Klimaatadaptief bouwen: weer-data stuurt waterafvoer van groendak aan

In Duitsland wordt dagelijks een bodemoppervlak van ongeveer 74 hectare natuur afgesloten. Deze oppervlakken worden dan langdurig onttrokken aan de natuurlijke waterkringloop. Het afwateringsstelsel is in bijna alle steden verouderd en heeft onvoldoende capaciteit. Investeringen en uitbreidingen in het bestaande systeem zijn zeer kostenintensief en worden daarom vermeden. Een qua kosten meer voordelige oplossing is het beperken van de toegestane lozing in de overbelaste rioleringsnetwerken. Bovendien is in de laatste jaren het overstromingsbewijs conform de Duitse norm DIN 1986-100 in de laatste jaren steeds belangrijker geworden: de zich ophopende hoeveelheid water moet aantoonbaar op het eigen grondstuk worden gebufferd, zonder dat er overstroming van gebouwen ontstaat.

De firma Optigrün international AG heeft rekening gehouden met deze ontwikkelingen en heeft de systeemoplossing „Retentiedak“ van het type Regulator met de varianten „Groendak“ en „Verkeersdak“ ontwikkeld. Hiermee bestaan er nu innovatieve oplossingen waarmee een van tevoren bepaalde maximale afvoer kan worden ingesteld en waarmee dan aan de beperking van lozing in de riolering kan worden voldaan. Het basisprincipe ziet er als volgt uit: op het dak wordt een wateropslag (stuwingsruimte) gecreëerd, waar bovendien ofwel een dakbegroening ofwel een verkeersoppervlak overheen wordt aangelegd. Daarmee ontstaat dus retentieruimte met bovendien benutting van het dak in de vorm van een begroeningsoppervlak of een verkeersoppervlak. Basis van het systeem is de waterretentiebox WRB, waarmee een mogelijk waterstuwingsvolume tot 140 liter per vierkante meter tot stand kan worden gebracht. Door middel van het geïntegreerde capillaire systeem wordt het tussentijds opgeslagen hemelwater vanuit de waterretentiebox WRB naar de begroeningsopbouw getransporteerd en verdampt dit via de vegetatie – met de positieve effecten die daarmee gepaard gaan. Met het retentiedak van het type „Regulator“ kan de maximale hoeveelheid afvoer worden ingesteld en tot 1-10 l/s x ha worden „gereguleerd“. De omvang van stuwing kan exact worden berekend met het regenwatersimulatieprogramma RWS 4.0.

En dat is nog niet alles: de firma Optigrün international AG introduceert nu de voor patent aangemelde Regulator 4.0 „Smart Flow Control“. Nieuwe ontwikkelingen zoals meer nauwkeurige weersvoorspellingen in combinatie met een door een weer-app aangestuurde afvoerregulator leiden tot nieuwe technische mogelijkheden om het retentiepotentieel van dakbegroeningen aanzienlijk beter te gebruiken. Het werkingsprincipe van Regulator 4.0 „Smart Flow Control“ ziet er als volgt uit: er wordt zoveel mogelijk regenwater in de waterretentiebox opgeslagen en via capillaire zuilen aan de vegetatie ter beschikking gesteld. Vertraagde afvoer heeft alleen plaats als de opslagruimte vol is. Verder is het water zoals hierboven beschreven beschikbaar voor de planten. Wanneer er een regenbui op komst is, waarborgt de Regulator 4.0 „Smart Flow Control“ door middel van een via het internet hieraan gekoppelde weer-app dat de afvoer wordt geopend en dat de stuwingsruimte op het dak weer zodanig ter beschikking wordt gesteld dat de aangekondigde hoeveelheid regen kan worden opgenomen. Als er bijvoorbeeld een flinke regenbui van 35 mm voorspeld is, laat de Regulator 4.0 „Smart Flow Control“ vooraf exact zoveel water weglopen. Afvoer van het dak heeft hiermee in de regel alleen vóór een regenbui plaats – dus dan, wanneer de riolering (nog) niet belast is. Tijdens een regenbui wordt het afwateringsstelsel ontlast door middel van het vasthouden van regenwater in de waterretentieboxen op het dak.

Omdat Regulator 4.0 „Smart Flow Control“ niet alleen automatisch, maar ook handmatig op afstand bewaakt en aangestuurd kan worden, ontstaan ook voor gemeentelijke en regio-overschrijdende waterbeheersing geheel nieuwe mogelijkheden: wanneer vele daken in een stad met deze techniek zijn uitgerust en deze door middel van een netwerk aan elkaar worden gekoppeld, kan de regenwaterhuishouding en de bescherming tegen overstroming actief over grotere oppervlakken worden aangestuurd. Dan krijgt elke stad de mogelijkheid om een groot, aanstuurbaar regenoverloopbekken op verschillende, maar door middel van een netwerk met elkaar gekoppelde daken van de stad aan te leggen.

info[at]optigruen[dot]de
www.optigruen.de (Webcode „web244“)

Foto's en afbeeldingen

Foto 1: De nieuwe retentiebox WRB-F – het hoofdbestanddeel van de systeemoplossing Retentiedak, type Regulator. Waterretentie plus begroening
Foto 2: Uit de praktijk: Retentiedak, type Regulator met begroening en verkeersoppervlakken in Berlijn
Foto 3: Peter Küster, hoofd afdeling Technik, met de GaLaBau-Innovatie prijs bij de Smart Flow Control
Afb. 1: Nieuw: de Optigroen-systeemoplossing "Retentiedak" met de door de weer-app aangestuurde Regulator 4.0 "Smart Flow Control"
Afb. 2: Werkingsprincipe van Regulator 4.0 "Smart Flow Control"
Afb. 3: De informatiebrochure voor de systeemoplossing "Retentiedak", type Regulator. Kosteloos aan te vragen via info@optigruen.de

Gaarne met bronvermelding „Optigroen“. Bedankt!